Koopinstap

Een koopwoning bereikbaar met het comfort van de Koopinstapregeling


Rabobank verstrekt hypotheken aan kopers van een nieuwbouwwoning met de Koopinstapregeling

Per heden verstrekt Rabobank ook hypotheken voor nieuwbouwwoningen die met de Koopinstapregeling worden aangeboden. De Koopinstapregeling is bedoeld om het kopen van een woning betaalbaar en minder risicovol te maken voor een grotere groep (veelal jonge) mensen. Wanneer een woning wordt aangekocht met de Koopinstapregeling, dan koopt de koper de woning met een korting op de marktwaarde.

Arne du Burck, commercieel directeur nieuwbouw: “Het belangrijkste doel van ons Rabobank Nieuwbouwteam is om samen met onze partners onderscheidend en betekenisvol te zijn voor kopers. Daarom zijn we ook blij met én trots op onze samenwerking met Thunnissen. Met hun Koopinstapregeling maken zij het voor starters mogelijk om een van hun prachtige woningen te kunnen kopen. Dat is in deze markt niet alleen zeer welkom, maar ook uniek! Om die reden hebben wij onze medewerking snel toegezegd en zijn al onze financieel adviseurs nieuwbouw uiteraard van A tot Z op de hoogte van deze mooie regeling. Wij wensen de toekomstige bewoners alvast veel woonplezier!”

Nieuwbouwwoningen voor een betaalbare prijs

Thunnissen gaat de regeling toepassen bij de nieuwbouwprojecten De Tuinen van Hornmeer in Gemeente Aalsmeer en Braassemzicht in Gemeente Kaag & Braassem. Deze projecten bestaan uit een mix van woningen, waaronder ook een deel starterswoningen.  

De huidige woningmarkt is zeer ongunstig voor starters. Door de Koopinstapregeling is het voor Thunnissen mogelijk om marktconform te ontwikkelen en de woningen toch voor een betaalbare prijs aan te bieden aan starters en doorstromers.

Brug tussen gemeente en ontwikkelaar

Martijn Goesten, ontwikkelingsmanager Thunnissen: “Met deze regeling kunnen we kwalitatieve woningen ontwikkelen voor mensen met een kleiner budget. Daarnaast worden Gemeente Aalsmeer en Gemeente Kaag & Braassem voorzien in hun wens voor betaalbare woningen om (lokale) starters en doorstromers een kans te bieden. Een mooie en verantwoorde oplossing voor alle partijen. Wij zijn blij dat Rabobank deze regeling omarmt.”

In- en doorstroom bevorderen

De Koopinstapregeling maakt het mogelijk om in te stromen op de koopmarkt en kan scheefwonen tegengaan. Voor starters de mogelijkheid om een start te maken met hun wooncarrière en met doelgroepen kan het een middel zijn om doorstroming te bevorderen.

Wordt de woning doorverkocht, dan wordt de korting verrekend met de ontwikkelaar en is de woning volledig in eigendom van de volgende koper. Op deze manier blijft een woning betaalbaar voor de beoogde doelgroep. Om te kunnen waarborgen dat deze woningen aan de juiste doelgroep wordt verkocht, is er een zelfbewoningsplicht voor deze woningen.