Selecteer een pagina

Een koopwoning bereikbaar met het comfort van de koopinstapregeling

De Koopinstapregeling is bedoeld om het kopen van een woning betaalbaar en minder risicovol te maken voor een grotere groep mensen.

Wanneer een woning wordt aangekocht met de Koopinstapregeling, dan koopt de koper de woning met een korting op de marktwaarde.

Met de regeling wordt het kopen van een woning voor (veelal jonge) mensen bereikbaar. Stel dat de koper de woning eigenlijk niet kan financieren, dan lukt dat meestal wel met de Koopinstapregeling.

De regeling maakt het mogelijk om in te stromen op de koopmarkt en kan scheefwonen tegengaan. Voor starters de mogelijkheid om een start te maken met hun wooncarrière en met doelgroepen kan het een middel  zijn om doorstroming te bevorderen.

Woningen betaalbaar & kwalitatief

De Koopinstapregeling is een verantwoorde manier om
een bredere groep mensen aan een goede, betaalbare
koopwoning te helpen. Deze regeling kan een brug zijn
tussen gemeenten en ontwikkelaars.

De gemeente krijgt koopwoningen voor de juiste doelgroep, dankzij een eerlijk product, en de ontwikkelaars voldoen aan de gemeentelijke wensen om goede woningen te kunnen bouwen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de woning.

Voor starters en en mensen met een lager inkomen is een koopwoning vaak onbereikbaar. Met de Koopinstapregeling bieden wij een verantwoorde oplossing voor deze problematiek, voor alle partijen

l

Ontwikkelaars

Gemeenten

Starters & doorstromers

Voordelen

  • Mogelijkheid om mooie woningen, betaalbaar aan te bieden.
  • Zorgt voor een meer evenwichtige lokale woningmarkt.
  • Het biedt mogelijkheden om doorstroming op gang te krijgen.
  • Een eigen woning kopen, wordt bereikbaar door de korting op de marktwaarde.
  • Een lagere hypotheek die leidt tot fors lagere maandlasten.
  • De koper wordt 100% eigenaar van de woning en profiteert hierdoor van fiscale voordelen.
  • De Koopinstapregeling is goedgekeurd door de Nationale Hypotheek Garantie.

Nieuwbouwwoning betaalbaar voor starters

Madeline & Tommy ontvingen in 2018 de sleutel van hun eengezinswoning in het nieuwbouwproject Losplaatskade te Noordwijk. Ze zijn één van de 15 kopers van de sociale koopwoningen uit het plan dat in totaal uit 49 grondgebonden woningen bestaat. 30% van de woningen is verkocht met de Koopinstapregeling.

Madeline & Tommy: “Door de Koopinstapregeling is het ons gelukt om deze volwaardige eengezinswoning te kunnen kopen. Zonder de Koopinstapregeling zou het voor ons niet haalbaar zijn geweest om een eengezinswoning van deze omvang en met deze marktwaarde te kopen in de omgeving van Noordwijk.


Dankzij toepassing van de regeling werd de woning voor ons wel toegankelijk én betaalbaar. Dit is een mooie start van onze wooncarrière. Wij hebben bewust gekozen voor een volwaardige eengezinswoning met tuin in plaats van bijvoorbeeld een kleine studio zonder tuin waar we snel uit zouden groeien.”

Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Met de Koopinstapregeling brengt Thunnissen meer betaalbare woningen op de markt in duurzame, nieuwe leefomgevingen.”

Martijn Goesten

ontwikkelingsmanager, Thunnissen

Met deze Koopinstapregeling wordt het voor starters mogelijk om een prachtige woning te kunnen kopen. Dat is in deze markt niet alleen zeer welkom, maar ook uniek! Om die reden hebben wij onze medewerking snel toegezegd en zijn al onze financieel adviseurs nieuwbouw uiteraard van A tot Z op de hoogte van deze mooie regeling. Wij wensen de toekomstige bewoners alvast veel woonplezier!”

Arne du Burck

commercieel directeur nieuwbouw, Rabobank

Goedgekeurd en beproefd

De Koopinstapregeling voldoet aan de toetsingscriteria van koop- en leenconstructies. Dat betekent dat deze regeling met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd kan worden. De regeling is goedgekeurd door de Belastingdienst en de Rabobank.

 

De Koopinstapregeling wordt toegepast door